w sprawie zmiany zarządzenia nr 148/2017 Burmistrza Słubic z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat