w sprawie upoważnienia do reprezentowania organu w zakresie wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężn