w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Słubice, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.