w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.