W sprawie:
nalizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Słubice w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Słubice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, z uwzględnieni

Data uchwały:
2018-10-12

Numer uchwały:
LVII/453/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia