W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Słubice

Data uchwały:
2018-10-16

Numer uchwały:
LVII/452/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia