w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż ruchomości - samochodu specjalnego pożarniczego