W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego centrum Mista Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki oraz ul Słowckiego

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/448/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia