W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie okreslenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/447/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego