W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 3 lat

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/444/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia