W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Progarmu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/443/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego