W sprawie:
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/439/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia