w sprawie założeń projektu budżetu gminy Słubice na 2019 rok