w sprawie odwołania Pani Magdaleny Iłowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach