w sprawie zawierania umów najmu gruntów oraz obiektów położonych na targowisku miejskim przy ul. Kopernika