w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat