w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 247/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat