w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż ruchomości - samochodu specjalnego pożarniczego