w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych