W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodaroania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 -2022

Data uchwały:
2018-08-30

Numer uchwały:
LV/436/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego