W sprawie:
ustalenia organizacji Punktu przedszkolengo w Śiwecku

Data uchwały:
2018-08-30

Numer uchwały:
LV/435/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego