w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz garażu stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego