o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz pomieszczenia gospodarczego stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat