sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów