w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży