Drodzy mieszkańcy Słubic!

    Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach konsultacji społecznych, których celem jest zebranie propozycji i opinii na temat wprowadzenia ewentualnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszego miasta.
 
    Zebranie opinii ma związek z wejściem w życie zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która to nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających m.in. do ograniczania dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawania negatywnych następstw spożywania alkoholu.

    Na terenie Słubic poza punktami gastronomicznymi funkcjonuje około 30 podmiotów (sklepy, stacje paliw) prowadzących sprzedaż alkoholu po godz. 22:00 lub całodobowo. W ostatnim czasie nasiliły się skargi mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego.

    Chcemy i mamy nadzieję poznać opinie Państwa uwzględniając aspekt społeczny jak i gospodarczy, a następnie wspólnie poszukać najkorzystniejszego rozwiązania dla właścicieli punktów sprzedaży jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy.

    Wybór rozwiązania zależny będzie od przebiegu i wyników konsultacji. Dlatego zachęcam Państwa  do wzięcia w nich udziału.

Konsultacje potrwają od dnia 3 lipca do 25 lipca 2018 r. Będą prowadzone w formie:

1) zebrania propozycji i opinii poprzez formularz ankiety dostępny na stronach Urzędu Miejskiego w Słubicach www.slubice.pl w zakładce „Aktualności” oraz  Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.slubice.pl w zakładce „Wybory, referenda i konsultacje”, a także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1 (parter).

    Wypełniony formularz ankiety należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 r. na:
• adres poczty elektronicznej barbara.banaskiewicz@slubice.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
• bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach: Biuro Obsługi Interesanta (parter);

2) zebrania opinii poprzez sondaż na stronie słubickiego portalu informacyjnego www.slubice24.pl

Burmistrz Słubic
(-) Tomasz Ciszewicz

Zarządzenie Burmistrza 196/2018 z dnia 2 lipca 2018r