w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice