w sprawie nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Górzyca