W sprawie:
przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostaczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:
2018-06-21

Numer uchwały:
LIV/422/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia