W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetrgowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2018-06-21

Numer uchwały:
LIV/419/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia