W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzącyhc w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Data uchwały:
2018-06-21

Numer uchwały:
LIV/418/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego