w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Słubicach