w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Słubicach do podpisania umowy