W sprawie:
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych o doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2018-05-28

Numer uchwały:
LII/409/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
od 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego