w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2018 z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat