w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Świecko