w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu