w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych