w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2017 r