W sprawie:
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Kościoła Zielonoświatkowego Zboru "Betezda" w Słubicach

Data uchwały:
2018-05-02

Numer uchwały:
LI/402/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia