W sprawie:
określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporzadzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ch zatwierdzania

Data uchwały:
2018-05-02

Numer uchwały:
LI/394/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia