w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2017 z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2016 r.