w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słubice na rok 2018