W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodznie na lata 2018 -2023 dla Gminy Słubice

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/388/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia