W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zzierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2018"

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/386/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego