W sprawie:
podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym L/382/2018

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:


Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia