w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach