w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym