w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słubicach