w sprawie  przyjęcia  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Słubice na I kwartał 2008r